ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА „БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА УКРАИНИСТИКА"!

Това е официалната страница на профил „Украинистика“, специалност „Славянски филологии“, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Страницата е част от едноименен проект, създаден от преподавателите от профила през 2009 година. Проектът е изцяло финансиран от Научноизследователския сектор на Софийския университет в течение на четири последователни години.

Основната цел на страницата е да запознае всички заинтересовани лица с историята, развитието, състоянието и перспективите на профил „Украинистика“. Надяваме се информацията да бъде полезна на студентите-украинисти, преподавателите и изследователите в областта на украинистиката и славистиката, на различни културни институции и представители на бизнеса, както и на всеки, който се интересува от Украйна, от украинско-българските научни, културни и езикови взаимодействия.