05.2022

Приятелска среща с украински кандидат-студенти

12.05.2022: Приятелска среща с украински кандидат-студенти
Неофициална среща с украинци с цел да им се даде повече информация з ауниверситетите в България

04.2022

03.2022

02.2022

01.2022

12.2021

11.2021

Международна научна конференция

18.11.2021: Международна научна конференция "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"
Катедрата по украинистика на Вроцлавския университет организира Междунардона научна конференция по случай 20-годишния юбилей от създаването си. Конференцията ще се проведе онлайн на 18 – 19 ноември 2021 г.