Календар


12.2021

11.2021

Международна научна конференция

18.11.2021: Международна научна конференция "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"
Катедрата по украинистика на Вроцлавския университет организира Междунардона научна конференция по случай 20-годишния юбилей от създаването си. Конференцията ще се проведе онлайн на 18 – 19 ноември 2021 г.

10.2021

ПЕТНАЙСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“ НА ТЕМА: „УКРАИНИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

21.10.2021: ПЕТНАЙСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“ НА ТЕМА: „УКРАИНИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
21–22 октомври 2021 година, зали 1 и 2 в Ректората и в платформата Zoom

09.2021

08.2021