Календар


11.2021

Международна научна конференция

18.11.2021: Международна научна конференция "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"
Катедрата по украинистика на Вроцлавския университет организира Междунардона научна конференция по случай 20-годишния юбилей от създаването си. Конференцията ще се проведе онлайн на 18 – 19 ноември 2021 г.

Международна научна конференция

18.11.2021: Международна научна конференция "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"
Катедрата по украинистика на Вроцлавския университет организира Междунардона научна конференция по случай 20-годишния юбилей от създаването си. Конференцията ще се проведе онлайн на 18 – 19 ноември 2021 г.

09.2021

08.2021

06.2021

05.2021

Международна научна онлайн конференция XХ Кирило-Методиевски четения

26.05.2021: Международна научна онлайн конференция XХ Кирило-Методиевски четения
175 години харковска историческа българистика