Календар

Лекция и майсторски клас по украински правопис на проф. д-р Оксана Баранивска от Ягелонския универси

Време на събитието: 13.05.2024

Д-р Оксана Баранивска е професор в Катедрата по украинистика в Института по източнославянски филологии на Ягелонски университет, където работи от 20 години. Научните ѝ интереси са в областтта на културата на украинския език, езика на украинските медии, методите на преподаване на украински като чужд език и, разбира се, украинския правопис. Проф. Баранивска е автор на идеята и главен координатор на международния конкурс по украински правопис, който се провежда ежегодно от 2006 г. и в което украинистите от Софийския университет участват от 2016 г. Тя е съавтор на учебници по украински език за поляци – за основно и средно ниво.

Проф. Баранивска е у нас на посещение по програма „Еразъм +“ и ще прочете лекция на тема „Младежкият сленг в съвременния украински език“ на 13 май  от 14. 30 часа в 428 кабинет „Михайло Драгоманов“ и ще проведе майсторски клас по украински правопис „Украинският правопис: минало и настояще“ на 15 май, сряда, от 12. 30 часа отново в 428 кабинет.