Календар

Лекция на тема „Лексика на съдебния процес“

Време на събитието: 28.03.2023

На 28 март 2023 година, вторник, от 10:30 часа лекция на тема „Лексика, свързана със
съдебния процес“ ще прочете юристката д-р Свитлана Олександривна Беликова,
специалист по гражданско, семейно и международно частно право.

Д-р Беликова е старши юридически съветник с 21-годишен опит в практическата
юридическа дейност и 7-годишен опит като преподавател по процесуално
законодателство в Националната академия на прокуратурата на Украйна. Научните
интереси на д-р Беликова са гражданско, стопанско и административно правосъдие,
граждански процес и изпълнително производство.

Лекцията ще се проведе на украински език с превод на български език в кабинета по
украинистика „Проф. Михайло Драгоманов“, Философски факултет, бл. 1, ет. 4, каб.
428.

Събитието е част от програмата на студентския клуб „Благодатна сряда“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.