Календар

VII Студентски конкурс по украински правопис

Време на събитието: 12.01.2023

На 12 януари 2023 година се проведе VII Студентски конкурс по украински правопис, организиран от Катедрата по славянско езикознание във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Посолството на Украйна в Република България.

Конкурсът включваше два компонента – диктовка и тестови задачи от затворен тип. Диктовката беше прочетена от първия секретар на Украйна в Република България госпожа Ирина Козик. В конкурса участваха студенти от първи, втори, трети и пети курс.

Журито, в чийто състав влизат преподаватели по украински език, а негов председател е д-р Лилия Желева, определи следното класиране:

I място: Оля Божекова (III курс)

II място: Зейнеб Реджебова (V курс)

III място: Мария Николова (II курс)

През март 2023 г. победителите в VII Студентски конкурс по украински правопис ще представят Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на Международния правописен конкурс по украински език, организиран от Ягелонския университет в Краков, Полша за осма поредна година.

 Пожелаваме им успех!