Календар

Международна научна конференция "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"

Време на събитието: 18.11.2021
Катедрата по украинистика на Вроцлавския университет организира Междунардона научна конференция по случай 20-годишния юбилей от създаването си. Конференцията ще се проведе онлайн на 18 – 19 ноември 2021 г.

Международната научна конференция „Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo ще включва следните тематични кръгове: актуални проблеми на граматиката и лексиката на украинския език; обучение по украински език като чужд; нови технологии и източници на информация в обучението и изследването на украинския език като чужд; проблеми на превода; украинският език в съвременното общество и медиите; поезия, проза и публицистика на украинската диаспора; националната идентичност в украинската литература;  Украйна и украинците в чуждестранните литератури; експериментални / трансгресивни / транскултурни стратегии в украинската литература; украинската литература и култура в епохата на конвергентните медии; предизвикателства и перспективи на съвременното литературознание.

Предлага се дистанционна форма на участие. Работните езици на конференцията са украински, полски, руски и английски. Продължителността на пленарните доклади е до 25 минути, а на секционните доклади – до 20 минути.

Такса за участие – 50 евро (220 полски злоти).

Заявки за участие се подават на следния ел. адрес: ukr.konf@uwr.edu.pl

Материалите от конференцията с положителна рецензия ще бъдат публикувани в сборник с научни статии от издателство, включено в списъка на Министерството на образованието и науката на Полша.

Участниците в конференцията ще получат информация за оформянето на статиите след изпращане на заявка за участие до 1 юни 2021 г.


Важни дати, свързани с конференцията:

1 юни 2021 г. – краен срок за подаване на заявки за участие

1 октомври 2021 г. – краен срок за заплащане на такса за участие

18 – 19 ноември 2021 г. – пленарно заседание и секционни заседания

31 януари 2022 г. – срок за изпращане на статиите


Контакти:

Ел. поща: ukr.konf@uwr.edu.pl

Уебсайт: ukr.konf.uni.wroc.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

ul. Pocztowa 9

53-313 Wrocław

Тел.: +48 71 375 45 57 | Факс: +48 71 375 45 59

sekretariat.ifs@uwr.edu.pl | www.ifs.uni.wroc.pl