Календар

Международна награда за учени в областта на хуманитаристиката "Иван Франко"

Време на събитието: 09.02.2021
Международният фонд "Иван Франко" обявява конкурс за награда на учени хуманитаристи в областта на украинистиката

За наградата може да кандидатстват учени, които имат разработки  с международно значение в областта на социалните науки и хуманитаристиката, които осмислят историческите и съвременни процеси в културата, политиката и обществения живот в Украйна. Международната награда "Иван Франко" цели да предоставя позитивна информация за Украйна в научните среди, да стимулира учени от различни страни да се занимават с изследвания на Украйна и да интегрира  украинистичната хуманитаристика  в световен план.
За по-подробна информация:https://frankoprize.com.ua/index.php/uk/