Календар

Покана за международна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Леся Украинка

Време на събитието: 24.02.2021
Международна онлайн конференция


Международна онлайн конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Леся Украинка, ще се проведе на 24–25 февруари 2021 г., организирана от Катедрата по украинистика на Варшавския университет и Катедрата по украинска литература на Волинския национален университет „Леся Украинка“.

Работните езици на конференцията са украински и полски. Продължителността на докладите е 10-15 минути. 

Анкети за участие и резюме на доклад (до 10 изречения) се приемат до 25 януари 2021 г. на ел. адрес tworczoscLU@gmail.com.


Изтеглете анкета за участие от тук.
Изтеглете покана от тук.