Календар

Честит патронен празник!

Време на събитието: 25.11.2019

Българската университетска украинистика поздравява преподавателите, студентите и колегите по случай патронния празник на Софийския университет "Св. Климент Охридски"!