Календар

Тържествено връчване на дипломите

Време на събитието: 25.03.2019
На 25 март 2019 г. от 11.00 ч.

Тържественото връчване на дипломите на випуск 2018 г. на Факултета по славянски филологии ще се състои на 25 март 2019 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийския универскитет.

Дипломите за висше образование ще бъдат връчени след регистрация в сайта на Алумни клуба на Софийския университет на адрес https://alumni.uni-sofia.bg/. 

Регистрацията е важна за връзката на завършилите студенти с Университета,  както и за рейтинга на СУ „Св. Кл. Охридски“ в международните рейтингови класации, към които подаваме данни за кариерното ви развитие.