Календар

Представяне на двете антологии

Време на събитието: 10.10.2018
„Български поетически авангард. Антология / Болгарський поетичний аавангард. Антологiя.“ ИЦ „Боян Пенев“, С., 2018 и „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ ИЦ „Боян Пенев“, С., 2018.

Книгите са реализирани по проект „България и Украйна – култура на преломите (XIX-XXI век)“ финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието на Република България.
Издания са двуезични и представят познатото/непознато лице на българския и украинския поетичен авангард за специализирана и по-широка академична и културна аудитория в двете страни. В издаването на книгите участват като съставители, автори на предговорите, на енциклопедичните статии и бележки известни учени, преводачи и поети от българска и от украинска страна.
Михаил Неделчев, Елка Трайкова и Мариета Иванова-Гиргинова са съставители, автори на предговора и на бележките към книгата „Български поетически авангард. Антология“. Тяхно дело са енциклопедичните статии на включените в книгата естетически направления, библиографските справки за авторите и бележките за художествените текстове и манифести. Преводачи на българската антология са украинските българисти Остап Сливински, Олга Сорока и Надия Мискив от Лвовския национален университет „Иван Франко“. Литературен редактор на превода е Анна Процук.
Съставители и автори на бележките на книгата „Украински поетически авангард. Антология“ са Остап Сливински, Олег Коцарев и Юлия Стахивска. Последните двама са и автори на предговора към книгата. Поетически редактор на превода е поетесата Мирела Иванова. Преводачи на украинската антология са Албена Стаменова, Райна Камберова, Владимир Колев от Софийски университет
„Свети Климент Охридски“.
Художник на двете антологии е известната авторка на илюстрации Капка Кънева.
В българската литературна история това е първата антологична книга на поетическия авангард, както и първата цялостна преводна антология на украинския поетически авангард у нас.
Заповядайте!