Календар

Брой №7 на електронния алманах "Българска украинистика"

Време на събитието: 30.12.2017
е публикуван на сайта в раздел "Публикации"

Българската украинистика в Софийския университет "Свети Климент Охридски" е единственият център за изучаване на украинската култура, литература и език в България и вече може а се похвали с история от повече от двайсет години. На годишнината от основаването на украинска филология бяха посветени много научни, културни и обществени прояви. Една от тях бе научният форум „Неукраинисти за украинистиката“, който се проведе на 9 март 2017 година в Софийския университет. Юбилейните четения обединиха учени, чиито професионални интереси не са пряко свързани с украинистиката, но по един или друг начин се занимават с изследвания върху украинския език, литература и култура.

Настоящият брой 7 на електронния алманах „Българска украинистика“ представя част от докладите, които бяха прочетени по време на четенията. Сред текстовете са задъбоченото изследване на Валентин Гешев за срещата на украинския и българския език в средновековна Молдова, представянето на ръкописите от Пражката национална библиотека от Подкарпатска Рус на Маргарита Младенова, за украинските национални и държавни химни като места и „петна” на паметта в славянски контекст става въпрос в изследването на Панайот Карагьозов, за актуалността на определението „източноевропейски литератури” в съвременния литературен контекст разказва Ани Бурова, а Петко Христов представя резултатите от съвместния българско-украински проект „Миграции и конструиране на идентичност“ между Българската и Украинската академия на науките.

Участник в Юбилейните четения беше и видният славист, литературовед проф. д-р Яни Милчаков, който ни напусна внезапно през 2017 година. Редакцията изказва искрени съболезнования на близките му.

Освен изброените текстове в броя са включени няколко разработки, които представят българските украинисти – Албена Стаменова, която проследява историографското понятие Киевска Рус и Юлияна Узаничева, която разглежда „подчинения език” и проявите му в българската и украинската политическа среда.

Съпоставителното изследване в областта на фразеологията на Тетяна Доценко от Киевския университет „Тарас Шевченко“ е посветено на фразеологичните единици с библейски произход в украински и български език. Изследване на религиозните образи като репрезентанти на художествено-идеологическите ценности на съвременното поколение (върху материали от поетични текстове) прави Инна Литвинова от Харковския университет.

В броя на алманаха за включени две рецензии за особено важни за българско-украинските научни връзки събития – първото е излизането на книгата на Албена Стаменова „История лексических древнеболгаризмов“ от Галина Найенко и представяне на проекта за определяне на нивата на владеене на украинския език като чужд от Лилия Желева.

Съобщение за провеждането на Юбилейните четения „Неукраинисти за украинистиката“ е поместено в края на броя и негова авторка е студентката по украинска филология Стефани Стоянова.

Редакцията благодари на всички автори за предоставените материали и добросъвестното отношение.