Календар

Стипендия за постдокторанти в областта на хуманитарните науки

Време на събитието: 22.05.2012
Благодарение на щедрата подкрепа на Робърт и Нели Гипсън („Фондация Tianaderrah”), Американски научен център в София (АНЦС),

България има удоволствието да предложи тримесечни стипендии за провеждане на изследване в Американската школа по класически науки в Атина (ASCSA) или Американския научен институт в Турция (ARIT) с центрове в Истанбул и Анкара. В програмата могат да участват изследователски проекти от всяка област на хуманитарните науки.

Стипендията включва:


* жилище в Атина, Истанбул или Анкара за период от три месеца;
* парична издръжка за храна и всекидневни разходи;
* месечна стипендия (около 700 долара);
* до 500 долара за пътни разходи, възникнали във връзка с изследването на стипендиантите;
* до 500 долара за други разходи по време на тримесечния престой (например закупуване на книги, ксерокопиране и др.).

Стипендията е за период от три последователни месеца и трябва да бъде използвана до 31 декември 2012 г.

Условия за участие:

* български граждани с настоящо местожителство в България;
* защитена докторска степен през последните 10 години (през 2002 г. и след това).
* добро владеене на английски език;
познания по новогръцки или турски език са предимство.

Необходимите документи за участие:


* молба за кандидатстване (достъпна на страницата на стипендията);
* кратко CV;
* описание на проекта (до три страници), в което да бъде посочена важността на изследването и необходимостта да бъде проведено в ASCSA или ARIT;
* две писма от учени в съответното научно поле, които да коментират ползата и приложимостта на проекта.

Всички документи за кандидатстване трябва да са на английски език. Тези материали трябва да бъдат изпратени по имейл на проф. Денвър Гренинджър ( sofiadirector@arcsofia.org ), Директор на АНЦС.

Крайният срок за кандидатстване за тази стипендия е удължен до 1 юни 2012 г.
Финалистите ще бъдат интервюирани в АНЦС в началото на месец юни.