Календар

На Единадесетите национални славистични четения

Време на събитието: 11.04.2012
"Време и история в славянските езици, литература и култури", които ще се проведат на 19-22 април 2012 г.

ще участват 30 учени от различни институти и университети в Украйна, сред които проф. дфн Свитлана Богдан, доц. кфн Тетяна Качак, Тетяна Гребенюк, проф. дфн Наталия Сидоренко, доц. Валентина Панталиенко, докт. Тетяна Тарасюк, проф. дфн Олга Турга, кфн Олеся Стужук, кфн Ирина Грищенко, доц. кфн Тамара Старченко, ст.н.с. Ганна Улюра, н.с. кфн Ирина Коваль-Фучило, проф. дфн Олена Ивановска, кфн Оксана В. Сидоренко, н.с.кфн Людмила Иванникова, кфн Оксана А. Сидоренко, доц. кфн Нина Остапенко, Eкатерина Хижняк, доц. дфн Луиза Петрова, н.с. кфн Елена Сирук, докт. Катерина Осадца, доц. кфн Виктория Ляшук, доц. кфн Елена Ситникова и др. За повече информация за времето на представянето на техните доклади вж. тук