ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

доц. д-р Лидия Терзийска

доц. д-р Албена Стаменова

хон. ас. Валентина Драгулева

гл. ас. д-р Райна Камберова

гл. ас. д-р Павлина Мартинова


гл. ас. д-р Владимир Колев


ас. Лилия Желева


хон. ас. д-р Стефан УзуновЧУЖДЕСТРАННИ ЛЕКТОРИ:

проф. Иван Стоянов (Киевски университет „Т. Шевченко“)‏


Валентина Червоножко (Киевски университет „Т. Шевченко“)‏


д-р Остап Сливински (Лвовски университет „Иван Франко“)‏


доц. д-р Наталя Григораш (Лвовски университет „Иван Франко“)‏


доц. д-р Лилияна Прокопенко (Южноукраински педагогически университет „И. Ушински“)‏


гл. ас. Олга Сорока (Лвовски университет „Иван Франко“)‏ДОКТОРАНТИ:

1. Юлиана Узаничева