Учебни дисциплини

Украински език практически

Исторически и културни реалии на Украйна

Съвременен украински език – фонетика и фонология

Съвременен украински език – морфология

Съвременен украински език – словообразуване и лексикология 

Съвременен украински език – синтаксис и семантика

Историческа граматика на украинския език

История на украинската литература – 4 части

Практика на превода по украински език

История на украинския книжовен език

Стилистика на украинския език

Прагматика на украинския език