Прием 20051. Марио Александров Златков
2. Марио Василев Йорданов
3. Ванина Иванова Бозаджиева
4. Анета Цанкова Цонева
5. Мария Тодорова Михайлова
6. Мария Любенова Гочева
7. Димитър Георгиев Йорданов
8. Мина Божидарова Дакова
9. Стефан Иванов Узунов
10. Елена Любенова Стефанова- Милева
11. Иванка Иванова Христова
12. Александра Димова Иванова