Прием 19991. Галина Кирилова Георгиева
2. Венелина Николаева Коцева
3. Росица Петрова Петкова
4. Павлина Благоева Мартинова
5. Анита Владимирова Йорданова
6. Яна Радостинова Грозева
7. Елена Николаева Чупетловска