Библиография


 1. Арутюнова Н. Д. Язык і мир человека, Москва, 1998

 2. Балли Ш. Французская стилистика, Москва, 1961

 3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание, Москва, 1997

 4. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики, Москва, 1981

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис, Київ, 1993

 6. Жанри і стилі в історії української літературної мови, Київ, 1989

 7. Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика, Київ, 1987

 8. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови, Київ, 1978

 9. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту, Київ, 1970

 10. Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики, Львів, 2000

 11. Кочерган М. П. Стилістика української мови: Практикум, Київ, 2003

 12. Мацько Л. І., Сидоренк О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, Київ, „Вища школа“, 2003

 13. Мацько Л. І. Стилістика української мови, Київ, 1990

 14. Мацько Л. І. „Вся сила і краса нашої мови тільки йому одному відкрилася“ (Про мову Т. Шевченка)//Мовознавство,1991, 2

 15. Мацько Л. І. Зачарований словом: Про мову О. Довженка// Культура слова, Київ, 1996, вип. 47

 16. Ощипко І. Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови. Синтаксис, Львів, 1964

 17. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика, Київ, 1994

 18. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль, Київ, 1976

 19. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови, Київ, 1993

 20. Потебня О. Естетика и поетика слова, Київ, 1985

 21. Русанівський В. М. Дієслово – рух, дія, образ, Київ, 1979

 22. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літератури. Критичні думки XX ст./ За ред. М. Зубрицької, Львів, 1996

 23. Струганець Л. В. Динамика лексичної норми української мови XX ст., Тернопіль, 2002

 24. Сучасна українська літературна мова. Стилістика/ За ред. І. К. Білодіда, Київ, 1973

 25. Шевельов Юрій, Українська мова в першій половині двадцятого століття: Стан і статус, Київ 1987

 26. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української мови: Теорія аналізу, Київ, 2001

 27. Lesley Jeffries, Daniel McIntyre, Stylistics, Cambridge University Press, 2010

 28. Talbot J. Taylor, Mutual Misunderstanding: Skepticism and the Theorizing of Language and Interpretation, Duke University Press, 1992

 29. Ulrich Ammon, Status and Function of Languages and Language Varieties, Walter de Gruyter, 1989,

 30. Katie Wales, A Dictionary of Stylistics, Pearson Education, 2001,

 31. Nikolas Coupland, Style: Language Variation and Identity, Cambridge University Press, 2007

 32. Raman Selden, The Cambridge History of Literary Criticism: From Formalism to Poststructuralism, Cambridge University Press, 1989,

 33. Paul Simpson, Stylistics: a Resource Book for Students, Routledge, 2004