Райна Камберова

I. Професионален опит:
  • 2010 – ... – главен асистент в Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

  • 2001 – 2010 – хоноруван преподавател по украински език в Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”II. Професионални ангажименти:
  • дисциплините “Украински език – практически курс”, “Стилистика на украинския език“ и „Прагматика на украинския език“  • ІІІ. Образование:
  • 2004 – 2007 – редовен докторант по украински език в Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски”

  • 1996 – 2001 – специалност "Славянска филология", Украинистика, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

  • 1991 – 1996 – 73 СОУ с преподаване на руски и френски език език, София

IV. Лични данни:
  • Родена на 27. 10. 1977 г. в гр. София


V. Членство в организации:
  • член на Съюза на преводачите в България