ВЛАДИМИР НИКОЛОВ КОЛЕВ

I. Професионален опит

2014 – ... асистент по история на украинската литература, украински език, славянски литератури, Катедра по Славянски литератури, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

2009 – 2012 – хон. асистент по история на украинската литература, Катедра по Славянски литератури, Софийски университет „Свети Клиемнт Охридски“

II. Професионални ангажименти:

Украински език – практически курс

История на украинската литература – упражнения

Славянски литератури – упражнения

III. Образование

2009 - 2012 – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – докторантура по украинска литература; тема на дисертацията: „Тематични доминанти в творчеството на Олександър Довженко“

2003 – 2008 – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – магистратура, специалност „Славянска филология“, профил „Украинистика“

1998 – 2003 – Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Добрич

IV. Лични данни

Роден на 06.07.1984 г. в гр. Добрич

Националност – българска

Семейно положение – неженен

e-mail: vlad_kink_kole@abv.bg

V. Езикови умения

Украински език – отлично

Английски език – отлично

Руски език – отлично

VI. Публикации

Статии:

1. Текстът в киното – В: Litera et Lingua, зимен брой, 2010 ˂http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/winter2010˃

2. Єдиність у різностях. Мотив остраненія в „Зачарованій Десні” Олександра Довженка та „Ні дня без рядка” Юрія Олеши – В: Українознавство. № 3 (40), Київ, 2011, с. 54–59

3. История на окото по довженковски – В: Litera et Lingua, зимен брой, 2011 ˂http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/winter-2011-toc˃

4. Омагьосани от водата и от светлината. Актът на остранение при Олександър Довженко и Юрий Олеша в произведенията „Омагьосаната Десна” и „Нито ден без ред” – В: сб. Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. София: Лектура, 2011, с. 435–442

5. Застиналото време във филмите на Олександър Довженко – В: сб. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 251–255

6. Довженковият карнавал и мястото на маргиналния човек след него – В: алм. Българска украинистика, № 2, с.21–40 <http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH2.pdf>

VII. Професионални изяви

2012 – ... – редактор в алманах „Българска украинистика”