КалендарМицько I. БОЛГАРСЬКИЙ ЦАРЕВИЧ БОЯН НА ВОЛИНІ.  В: Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск IX, Матеріали наукової конференції "Любартівські читання", м. Луцьк, 22-23 травня 2013р. - Луцьк: «Волинські старожитнос­ті», 2012. - 476 с., іл.

Дибa  Ю. УРБАНІСТИЧНО-АДМІНІСТРАТИВНІ РЕФОРМИ КНЯГИНІ ОЛЬГИ (3: НОВГОРОД ДО НОВГОРОДА) В: Студії мистецтвознавчі. Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – Київ, 2012. – Ч. 4 (40). – С. 78-110.
  

Ткаченко О.Б. РОСІЙЬКА ТА ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКА МОВА ЯК ДЖЕРЕЛО РЕКОНСТРУКЦІЇ НАЙДАВНІШОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – В: Мовознавство, 2, 1993, 13-18.


Гумецька Л.Л. СПОСОБИ АДАПТАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 


Жинзифов Р. НОВОБЪЛГАРСКА СБИРКА. Москва, 1863


Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. УКРАЇНСЬКА ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА І ЄВРОПЕЙСКІ ЦІННОСТІ. – К.:  Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с.