Міжнародна наукова конференція «XII Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 200-річчю від дня народження академіка Ізмаїла Івановича Срезневського»


24—25 травня 2012 року
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
планує провести
Міжнародну наукову конференцію
«XII Кирило-Мефодіївські читання,
присвячені 200-річчю від дня народження
академіка Ізмаїла  Івановича Срезневського».

Передбачається робота таких секцій:

— «І.І. Срезневський та українське національно-культурне Відродження»;

— «Історія славістики та міжслов'янських культурних зв'язків»;

— «Наукова спадщина  І.І. Cрезневського у контексті сучасної філології».


Проблематика секцій:

  •  І. І. Срезневський і краєзнавчі дослідження Слобожанщини;

  • Харківський університет та українське національно-культурне Відродження імперської доби;

  • «Запорожская старина» І.І. Срезневського та ренесансний феномен літературної підробки в Європі;

  • університетська та академічна славістика XIX ст.: науково-освітні центри, напрями дослідження, персоналії;

  • взаємовплив та культурні зв'язки між слов'янськими народами Російської, Австрійської (Австро-Угорської) та Османської імперій;

  • «Материалы для словаря древнерусского языка» І. І. Срезневського як джерело філологічних досліджень;

  • східнослов'янські мови та діалекти в їх історичному розвитку;

  • мова і обряд крізь призму культурної свідомості.


Заявки на участь у конференції за формою, що додається, та резюме доповідей обсягом 0,5 сторінки тексту українською, російською або англійською мовами подавати до 15 лютого 2012 року.


Матеріали XII Кирило-Мефодіївських читань будуть надруковані у фахових виданнях. Вимоги до оформлення публікацій будуть надіслані після розгляду резюме. Оргкомітет зберігає за собою право відхиляти доповіді, не пов'язані з тематикою конференції.


Адреса Оргкомітету:

м. Харків, площа Свободи, 6
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
Тел.: (057) 7075027
e-mail: drinovcenter@gmail.сom (перша і друга секції)
rus_jaz_khnu@mail.ru (третя секція)