Міжнародну наукову конференцію до 170-річчя Кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра слов’янської філології


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Кафедра слов’янської філології


25 – 28 вересня 2012 року


проводять

міжнародну наукову конференцію


до 170-річчя Кафедри слов’янської філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Програма передбачає пленарне засідання, роботу секцій, екскурсійну програму. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем слов’янознавства і викладання славістичних дисциплін (мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів).

Конференція проводиться за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.

Робочі мови – всі слов’янські.

До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо до 30 січня 2012 року подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат, необхідності бронювання місць у готельному комплексі Київського університету і терміну перебування.


Тексти доповідей будуть опубліковані у збірнику наукових праць до 170-річчя Кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет у день завершення конференції в електронному вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) та у видруку із дотриманням таких стандартів оформлення:

  • Шрифт Times New Roman

  • Кегль 12 pt

  • Інтервал 1,5

  • Поля верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см

  • Бібліографія укладається в алфавітному порядку й подається в кінці статті.

  • Бібліографічні посилання слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, нпр.: [1], [1, 23], [5, 47; 7, 57].

  • До змістового оформлення статті (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.

  • Після заголовку перед текстом статті подається резюме та ключові слова англійською, російською та українською мовами.

Вартість публікації 20 гривень за сторінку.


Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.


Реєстраційний внесок становить 30 гривень і сплачується під час реєстрації.

Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

У разі згоди Вам буде надіслане офіційне запрошення.


Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)

Тел.: (044) 239-33-73, факс: (044) 239-31-13, E-mail: slavistika@ukr.net

centrslavistiki@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології


Кафедра слов’янської філології


б-р Тараса Шевченка ,14 тел. (38-044) 239-33-73

01001 м.Київ факс (38044) 239-31-13

УКРАЇНА e-mail: slavistika@ukr.net

centrslavistiki@ukr.netЗАЯВКА НА УЧАСТЬ1


у

міжнародній науковій конференції


до 170-річчя Кафедри слов’янської філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


25 – 28 вересня 2012 року


ПІБУчений ступінь, учене звання


Університет, інститут, кафедраКонтактна поштова адреса


Контактний телефонКонтактна електронна адреса


Тема доповіді
Поселення:

(позначка «+» біля рубрики «потрібне» або «не потрібне» - обов’язкова)

потрібне:

не потрібне

дата приїзду:

дата від’їзду:


Заявка заповнена:

(Дата)


Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

Заявки просимо подати в Оргкомітет до 30 січня 2011 року.

1 Заявку просимо заповнювати будь-якою слов’янською мовою