Последни новини

НАГРАДА

за

Цветко Китанов, студент от V курс, украинска филология

На 24.05.2010г. за шести пореден път беше връчана стипендия от Фондация "Блага Димитрова" за постигнати успехи в областта на литературата. Награждаването беше проведено в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" в присъствието на президента на Република България Георги Първанов, заместник кмета на София Минко Герджиков и Иван Сотиров, както и други политически фигури. Пред целия академичен съвет, както и пред ректора на университета беше награден Цветко Китанов, студент от V курс в СУ.


Календар

ПЕТНАЙСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“ НА ТЕМА: „УКРАИНИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Време на събитието: 21.10.2021
21–22 октомври 2021 година, зали 1 и 2 в Ректората и в платформата Zoom

През 2021 година се навършват 25 години от откриване на профил „Украинска филология“ в специалността „Славянска филология“ в Софийския университет. Това събитие настъпва в контекста и на други значими за Украйна и украинистиката годишнини – 30 години от възобновяването на независимостта на Украйна, 180 години от рождението на Михайло Драгоманов, един от основателите на висшето образование в България, 10 брой на електронния алманах „Българска украинистика“.

По случай 25-годишния юбилей на българската университетска украинистика Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии организира юбилейна XV конференция „Драгоманови студии” на тема: „Украинистиката в България и по света“, посветена на новостите и постиженията в областта на украинистиката в широк план, включваща филология, етнография, фолклористика, история и др. За участие в организационния комитет са поканени международно признати украински, български, сръбски, полски, чешки, хърватски и други учени.

Петнайсетата юбилейна международна научна конференция „Драгоманови студии“ ще се проведе на 21–22 октомври 2021 година от 10 часа в хибриден вариант – присъствено в зали 1 и 2 на Ректората и в платформата Zoom на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/89253212029?pwd=Z1BrbDdVVTRIUXhxZWY1REZaaUJidz09

Идентификатор на конференцията: 892 5321 2029; Парола: 2021.