Back to words list
авіасигнальний , - а, е
1 въздушносигнален , прилаг. -а, -о