Back to words list
авангард , -у, м. р. бути (вступати, йти) в авангарді кого, чого
1 авангард , същ. 1. Войскова част, която се движи пред главните сили. 2. Прен. Водеща обществена група.