Остап Сливинський кандидат філологічних наук, асистент.


Народився 14 жовтня 1978 року у Львові. 2000 року закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка. Упродовж 2000–2004 років навчався в аспірантурі при кафедрі слов’янської філології. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х років ХХ століття)».


Читає курси:

Постмодернізм у польській літературі;

Основні тенденції сучасної польської літератури;

Сучасна польська мова (для факультетів журналістики, міжнародних відносин);

Теорія та практика перекладу (для факультету міжнародних відносин);

Друга слов’янська мова (болгарська).


Сфера наукових зацікавлень: комунікативні аспекти художнього тексту, антропологія літератури, наратологія, історія польської та інших слов’янських літератур, перекладознавство.

Основні публікації:

Статті:

1. Слъвински О. Йордан Радичков: метафизична тишина или замълчаване? // Българистични проучвания: Материали на V Международна научна сесия “Актуални проблеми на българистиката и славистиката” (13 август 1999 г.). – Велико Търново: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – С. 157–162.

2. Сливинський О. Мовчання як іншість. Літературно-антропологічна перспектива // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 59–68.

3. Сливинський О. Між насолодою та ідентичністю: деякі антропологічні аспекти нарації Йордана Радічкова // Проблеми слов’янознавства. – 2003. – Вип. 53. – С. 103–112.

4. Сливинський О. Проблема мовчазного героя в сучасній болгарській прозі // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія “Філологія”. – 2003. – Вип. 8. – С. 108–111.

5. Сливинський О. Homo Tacens – Homo Alienus. Мовчання в горизонті інтерсуб’єктивності // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – 2003. – Вип. 114. – C. 14–21.

6. Сливинський О. Між насолодою та ідентичністю. Наративні стратегії Йордана Радічкова // Vivat Academia: Матеріали І Все­української наукової конференції молодих учених-філологів (Львів, 25–26 квітня 2001 р.). – Львів, 2003. – C. 297–300.

7. Sіywyсski O. Milczenie jako Innoњж // Przegl№d Humanistyczny. – Warszawa, 2004. – № 2(383). – S. 53–63.

8. Сливинський О. Мовчання як відчуження. Аутсайдер та парасоціальна особистість у сучасній болгарській прозі // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. Вип. XIV / Ред. кол.: Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С. 138–149.

9. Сливинський О. Розмови з постапокаліптичними ангелами // Критика. – 2006. - № 3 (101). – С. 31–33.

10. Сливинський О. Незакінчений проект // Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис «Kultura» та його спадщина. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – С. 57–61.

11. Сливинський О. Найновіша польська література в українських перекладах: тенденції та перспективи // Бруно Шульц і культура Пограниччя. Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Наук. ред.: В. Меньок. – Дрогобич, 2007. – С. 230–239.

12. Сливински О. Самопоглъщането на текста. Българският постмодернизъм в светлината на новата концепция за неизразимото // Литературен вестник. – 2008. - № 4. – С. 9–10.

13. Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів // Проблеми слов’янознавства. – 2008. – Вип. 57. – С. 153–160.

14. Сливинський О. Як урятувати літературу в часи холери // ЛітАкцент. Альманах / Вип. 1. – Київ: Темпора, 2008. – С. 15–19.

15. Сливинський О. Готові слова для готових речей // Критика. – 2009. – № 5-6. – С. 29–31