CalendarBack to words list
абиякий , -а, -е прилаг.
1 всеки
2 какъвто и да е
3 който падне
4 без значение