CalendarBack to words list
автоблокування , -я, ср. р.
1 автоблокиране, самоблокиране , същ.