CalendarBack to words list
автентичний , - а, е
1 автентичен , прилаг. -а, -о