CalendarBack to words list
авієтка , - и, ж.р. ав.
1 самолет , същ. Остаряло наименование на малък самолет, обикновено едно или двумоторен