CalendarBack to words list
авжеж , Част., разг.
1 да при утвърдителен отговор
2 ами, да при утвърдителен отговор
3 разбира се при утвърдителен отговор
4 естествено при утвърдителен отговор
5 как иначе при утвърдителен отговор
6 как да не е така при възразяване, иронично
7 как така при възразяване, иронично
8 Да-да при възразяване, иронично