CalendarBack to words list
авар , -и, м.р.
1 авар , същ. (номадско евразийско племе, появило се в Европа в началото на VI век и създало своя държава първоначално на река Волга, а после в Панония)