CalendarBack to words list
авантажний , -а, е остар.
1 виден , прилаг. -а, -о
2 представителен