CalendarBack to words list
авансцена , -и, ж. р. театр., прен.
1 авансцена , същ.