CalendarBack to words list
авансовий , -а, е, прилаг.
1 авансов , прилаг. -а, -о
2 предварителен