CalendarBack to words list
абшитований , -а, е, прилаг.
1 уволнен , прилаг. -а, -о
2 отстранен