CalendarBack to words list
абетковий , -а, -е прилаг.
1 азбучен , прилаг. -а, -о