CalendarBack to words list
абетка , -и, ж.р. за ~ ою — по азбучен ред
1 азбука , същ. мн. азбуки