CalendarBack to words list
абрикосівка , -и, ж. р.
1 кайсиева алкохолна напитка