Календар

Честит Международен ден на грамотността!

Време на събитието: 08.09.2021

Българската универститетска украинистика поздравява всички студенти, докторанти, преподаватели и служители на Софийския университет "Св. Климент Охридски" по случай Международния ден на грамотността!

Датата 8 септември е обявена от ООН За Международен ден на грамотността на 18 октомври 1965 г. На този ден повече от половин век международната общност призовава към съхраняване и развиване на едно от най-важните цивилизационни умения.