Календар

XXV Международно лятно училище "Грайфсвалд Украиникум"

Време на събитието: 09.08.2021

„Грайфсвалд Украиникум“ е международно двуседмично лятно училище, посветено на науката, културата и езика на Украйна, което се организира от Университета в Грайфсвалд, Германия. Тази година международното лятно училище „Грайфсвалд Украиникум“ ще се проведе от 9 до 25 август 2021 година. Темата на двадесет и петото провеждане на лятното училище ще бъде „(Ze) Ukraine. Challenges of Hybridity“ (Предизвикателствата на хибридността). 

 

За кандидатстване за стипендия за международното лятно училище „Грайфсвалд Украиникум“ е необходимо покриване на следните изисквания: кандидатите да са студенти или докторанти, да владеят английски език и да имат изразен интерес към Украйна. Документите за кандидатстване за стипендия са следните: автобиография, академична справка и мотивационно писмо за участие до 2500 знака. Документите се подават по електронен път на адрес annalena.klatt@wiko-greifswald.de. Допуска се и участие на собствени разноски, за което е необходима регистрация през сайта на лятното училище: https://slawistik.uni-greifswald.de/info/akademische-veranstaltungen/ukrainicum-krupp/.

 

 

ВАЖНО! Във връзка с настоящата световната епидемична ситуация е възможно тази година лятното училище да се проведе онлайн. Повече информация за начина на провеждане и крайните срокове за кандидатстване ще бъде публикувана през април.