Календар

Тъжна вест

Време на събитието: 17.03.2021
Починала е уважаваната българистка, преподавателка в Киевския национален университет "Тарас Шевченко" Оксана Ковал-Костинска

Колегите от Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ ни предадоха тъжната вест, че днес, на 17 март 2021 година, ни е напуснала доц. д-р Оксана Володимиривна Ковал-Костинска.

Оксана Ковал-Костинска е родена на 13 юли 1947 г. в град Тернопил. През 1970 година тя завършва с отличие Киевския университет, а през 1975 година защитава дисертация на тема „Лексикално-семантична група, означаваща цветове на българския език (съпоставителна характеристика на наименованията за цветове на български, украински и руски)“. Същата година започва работа в Катедрата по славянска филология в Киевския университет, където и работи до пенсионирането си през 2013 г. Оксана Ковал-Костинска е преподавател, предал любовта си към българския език на поколения студенти, зародила интерес към българистиката сред учени, дипломати, журналисти.

О. В. Ковал-Костинска има значителен принос за задълбочаването на украинско-българските научни и културни връзки. В тази връзка през 2003 година Министерство на образованието на Република България я награждава с грамота и плакет „Паисий Хилендарски“ за многогодишната ѝ преподавателска дейност и популяризацията на българската култура в чужбина.

Българската украинистика и колегите от Софийския университет поднасят най-искрени съболезнования на семейството на Оксана Ковал-Костинска и на нейните колеги!