Календар

Лекции на Тетяна Доценко - водещ преподавател от Киевския университет „Тарас Шевченко“

Време на събитието: 08.05.2019
Диалектология и ономастика

На 8 май 2019 година (сряда) от 10:00 до 12:00 ч. в Заседателна зала № 1 на Софийския университет Св. Климент Охридски Тетяна Доценко - водещ преподавател от Катедрата по славянска филология на Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, ще изнесе две лекции на следните теми: „Розмаїття болгарських діалектів півдня України: спільне і відмінне“ („Разнообразието на българските диалекти в южна Украйна: общото и различното“) и „Історія розвитку особових імен українців: основні періоди й процеси“ („История на развитието на личните имена на украинците: основни периоди и процеси“).