Календар

Стипендия за двуседмично обучение в международното лятно училище „Грайфсвалд Украиникум“

Време на събитието: 30.11.-1
Greifswald Ukrainicum

„Грайфсвалд Украиникум“ е международно двуседмично лятно училище, посветено на науката, културата и езика на Украйна, което се организира от Университета в Грайфсвалд, Германия. Тази година международното лятно училище „Грайфсвалд Украиникум“ ще се проведе от 5 до 17 август 2019 година. Темата на двадесет и четвъртото провеждане на лятното училище в Грайфсвалд ще бъде „Принудителният избор на Украйна“ (Ukraine’s Forced Choice).

За кандидатстване за стипендия за международното лятно училище "Грайфсвалд Украиникум" е необходимо покриване на следните изисквания: кандидатите да са студенти или докторанти, да владеят английски език и да имат изразен интерес към Украйна. Документите за кандидатстване за стипендия са следните: автобиография, академична справка и мотивационно писмо за участие до 2500 знака.

Крайният срок за подаване на документите по електронен път на адрес annalena.klatt@wiko-greifswald.de е 6 май 2019 година. 

ВАЖНО! Крайният срок за подаване на документи е удължен до 2 юни 2019 година.

Допуска се и участие на собствени разноски, за което е необходима регистрация през сайта на лятното училище, която ще бъде активна през месец май 2019 г.: https://www.wiko-greifswald.de/en/program/general-overview/calender-of-events/veranstaltung/n/ukraines-forced-choice-43531/