Календар

Покана за I Международна научно-практическа конференция „Актуални проблеми на украинистиката“

Време на събитието: 07.06.2019

Университетът „Мария Склодовска-Кюри“ в град Люблин, Полша, ви кани да вземете участие в I Международна научно-практическа конференция „Актуални проблеми на украинистиката“, която ще се проведе на 7 юни 2019 г. в Института по славянска филология на Университета „Мария Склодовска-Кюри“. Тематичните направления на конференцията включват:

1.    Актуални въпроси в украинското езикознание

2.    Украинската литература в западноевропейски контекст

3.    Изтъкнати украински културни дейци

4.    Обществено-политически събития в Украйна

5.    Украински народни обичаи и обреди

6.    Междуславянски езикови и литературни връзки

Работните езици на конференцията са всички славянски езици. Максималната продължителност на докладите е 15 минути. Предвижда се публикация на докладите в електронен формат.

За участие в конференцията е необходимо да се изпрати заявка за участие до 20 май 2019 г. на ел. адрес: ukrainisci@poczta.umcs.lublin.pl

Можете да изтеглите заявката за участие от този линк.