Календар

Среща с Анна Тертична, съветник на Посолството на Украйна в Република България

Време на събитието: 29.03.2019

На 28 март 2019 г. се състоя поредната среща на клуб "Благодатна сряда" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Гост на клуба беше Анна Тертична, съветник на Посолството на Украйна в Република България. Анна Тертична запозна студентите от специалност "Украинска филология" с Кримския въпрос. Темата «Пет години окупация на Крим. Последиците с цифри и факти» силно заинтригува студентите и предизвика интересна и съдържателна дискусия.

Българската университетска украинистика сърдечно благодари на съветника на Посолството на Украйна в Република България Анна Тертична за тази забележителна лекция.

Снимка на Лилия Желева.