Календар

Международна научно-практическа конференция на студенти и млади учени

Време на събитието: 14.02.2019
"Научна инициатива на студенти и докторанти"

ПОКАНА
за участие
на студенти и докторанти в Международната научно-практическа конференция на студенти и млади учени
 "Научна инициатива на студенти и докторанти",
която ще се проведе на 20 март 2019 г. в катедра "Езиково обучение" на Харковския национален пътно-транспортен университет . За участие в конференцията трябва да се представи научна статия (3-5 страници, език на статията - украински, английски или руски).

Краен срок за изпращане на материалите - 10 март 2019 г.

Участието в конференцията е безплатно и не е обвързано с присъствие.

Повече информация можете да намерите в информационното писмо.