Календар

Резултати от II Студентски конкурс по украински правопис

Време на събитието: 14.01.2019
По време на II Студентски конкурс по украински правопис студентите от "Украинска филология"

премериха сили в решаването на тест и писането на диктовка. Почетни гости на събитието бяха украинската поетеса и преводач Анна Багряна, украинската писателка и художник Христя Венгринюк и преводачът Момчил Шопов. Резултатите от конкурса са следните:
I място: Ивана Иванова - IV курс
II място: Ралица Пенева - V курс
III място: Веселина Николова - IV курс
Заелите първо и второ място Ивана Иванова и Ралица Пенева ще бъдат финансирани, за да представят софийската украинистика на Международния конкурс по правопис в Ягелонския университет, Краков. 
Организационният комитет на II Студентски конкурс по украински правопис в Софийския университет" Св. Климент Охридски" най-сърдечно благодари на участниците, на почетните гости и на Студентския съвет, с чиято подкрепа се осъществи съревнованието.